Настройтесь на результат

СЕТ- 4ТМ. 03М , СЕТ- 4ТМ. 02М.

<p>СЕТ- 4ТМ. 03М , СЕТ- 4ТМ. 02М. </p>

Призначення

Лічильники СЕТ- 4ТМ призначені для вимірювання і багатотарифного обліку активної та реактивної електроенергії ( в тому числі і з урахуванням втрат), ведення масивів профілю потужності навантаження з програмованим часом інтегрування (у тому числі і з урахуванням втрат), фіксації максимумів потужності, вимірювання параметрів трифазної мережі і параметрів якості електроенергії.

Лічильники СЕТ- 4ТМ можуть застосовуватися як засіб комерційного або технічного обліку електроенергії в побутовому і дрібно - моторному секторах, на підприємствах промисловості і в енергосистемах, здійснювати облік потоків потужності в енергосистемах і міжсистемних перетоків.

Лічильники електроенергії СЕТ- 4ТМ призначені для роботи в трьох-і чотирипровідних мережах змінного струму з напругою 3 u0026#215; (57, 7-115)/(100-200) В або 3 u0026#215; (120-230)/(208-400) В, частотою (50 a 2, 5 ) Гц, номінальним ( максимальним ) струмом 1 (2) або 5 ( 10 ) А при трансформаторному підключенні по струму і трансформаторному або безпосередньому підключенні по напрузі.

Електролічильники СЕТ- 4ТМ. 03М мають три інтерфейсу зв"язку, лічильники електроенергії СЕТ- 4ТМ. 02М мають два інтерфейси зв"язку і призначені для роботи, як автономно, так і в складі автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії ( АСКОЕ ) і в складі автоматизованих систем диспетчерського управління ( АСДУ ).

Лічильники електроенергії СЕТ- 4ТМ мають декілька модифікацій, відрізняються класом точності, номінальною напругою, числом інтерфейсів і наявністю резервного блоку живлення. Лічильники електроенергії СЕТ- 4ТМ можуть конфігуруватися для роботи в однонаправленому режимі ( без урахування напрямку струму в кожній фазі мережі, три канали обліку) і враховувати:.

* Активну електроенергію прямого і зворотного напрямку , як активну електроенергію прямого напрямку (облік по модулю) ;.

* Реактивну електроенергію першого і третього квадранта , як реактивну електроенергію прямого напряму ( індуктивна навантаження) ;.

* Реактивну електроенергію четвертого і другого квадранта, як реактивну електроенергію зворотного напрямку ( ємнісна навантаження).


Технічні особливості

* Цифрова обробка сигналів.

* Розширений діапазон по напрузі 3 u0026#215; (57,7-115)/(100-200) або 3 u0026#215; (120-230)/(208-400) В.

* Поліпшені показники надійності. Відсутні електролітичні конденсатори.

* Резервне живлення від джерела змінного або постійного струму напругою від 100 до 265 В.

* Незалежні равнопріорітетние канали зв"язку : два RS -485 і оптичний інтерфейс ( ГОСТ Р МЕК 61107-2001 ) у електролічильника СЕТ- 4ТМ. 03М і один RS -485 і оптичний інтерфейс у лічильника електроенергії СЕТ- 4ТМ. 02М.

* ModBus - подібний, СЕТ- 4ТМ. 02- сумісний протокол обміну з можливістю розширеній адресації.

* Чотири конфігурованих ізольованих випробувальних виходу.

* Два конфігурованих цифрових входу.

* Вбудований годинник реального часу з високою точністю ходу (значно краще 0,5 с/добу).

Додаткова інформація

Ведение архивов тарифицированной учтенной электроэнергии и не тарифицированной энергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе (активной, реактивной прямого и обратного направления и 4-х квадрантной реактивной – восемь каналов):

* всего от сброса (нарастающий итог);
* за текущие и предыдущие календарные сутки;
* на начало текущих и предыдущих календарных суток;
* за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;
* на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней.
* за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев;
* на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих календарных месяцев;
* за текущий и предыдущий календарный год;
* на начало текущего и предыдущего календарного года.

Тарификатор:

* восемь тарифов (Т1-Т8),
* восемь типов дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение, праздник),
* двенадцать сезонов (на каждый месяц года),
* дискрет тарифной зоны составляет 10 минут, чередование тарифных зон в сутках до 144;
* используется расписание праздничных дней и список перенесенных дней.

Ведение трех независимых массивов профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления, в том числе и с учетом потерь):

* время интегрирования от 1 до 60 минут (без учета потерь);
* время интегрирования от 1 до 30 минут (с учетом потерь);
* глубина хранения каждого массива 113 суток при времени интегрирования 30 минут.

Фиксация утренних и вечерних максимумов мощность по каждому массиву профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) с использованием двенадцатисезонного расписания максимумов:

* интервальных максимумов (в интервале времени между сбросами);
* месячных максимумов (за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев).

Измерение параметров электрической сети и вспомогательных параметров по каждой фазе и сумме фаз:

* активной, реактивной и полной мощности;
* активной и реактивной мощности потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе;
* коэффициента мощности;
* частоты сети;
* фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности;
* коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений;
* коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям;
* тока;
* коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов;
* коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям;
* текущего времени, даты и температуры.

Измерение параметров качества электроэнергии:

* установившееся отклонение фазных, межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности и частоты сети с нормированными метрологическими характеристиками в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
* коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений, коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям с не нормированными метрологическими характеристиками.
* автоматический контроль и регистрация выхода параметров сети за установленные пределы.

Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ имеют четыре независимых испытательных выхода. Каждый выход может конфигурироваться для формирования:

* импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, и четырехквадрантной реактивной, в том числе и с учетом потерь);
* сигнала превышения установленного порога мощности;
* сигнала телеуправления;
* сигнала контроля точности хода часов.

Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ имеют два цифровых входа, каждый из которых может конфигурироваться:

* как вход для управления режимами телеметрии (А или В, только вход 1) от внешнего напряжения;
* как счетный вход для счета импульсов от внешних датчиков по переднему, заднему или обоим фронтам с фиксацией в архивах (аналогично архивам учтенной электроэнергии);
* как вход телесигнализации с ведением журнала измененного состояния входа.

Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ ведут журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.

Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ позволяют производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 и оптический порт.Украина, г. Харьков,
ул. Краснооктябрьская, 27
Телефон/факс: 8 (057) 763-20-86, тел.: 8 (093) 398-22-16, 8(057)759-48-62
Эл. почта: mail@foxhaund.org
Настройтесь на результат
© 2010 - 2012 Foxhaund