Настройтесь на результат

Лічильник трифазний багатофункціональний ПСЧ - 4ТМ. 05М.

<p>Лічильник трифазний багатофункціональний ПСЧ - 4ТМ. 05М. </p>

Призначення

Лічильники призначені для вимірювання і багатотарифного обліку активної та реактивної електроенергії ( в тому числі і з урахуванням втрат), ведення масивів профілю потужності навантаження з програмованим часом інтегрування (у тому числі і з урахуванням втрат), фіксації максимумів потужності, вимірювання параметрів трифазної мережі і параметрів якості електроенергії.

Лічильники можуть застосовуватися як засіб комерційного або технічного обліку електроенергії в побутовому і дрібно - моторному секторах, на підприємствах промисловості і в енергосистемах, здійснювати облік потоків потужності в енергосистемах і міжсистемних перетоків.

Електролічильники призначені для роботи в трьох-і чотирипровідних мережах змінного струму з напругою 3 u0026#215; (57, 7-115)/(100-200) В або 3 u0026#215; (120-230)/(208-400) В, частотою (50 a 2, 5 ) Гц, номінальним ( максимальним ) струмом 1 (1, 5) або 5 (7, 5 ) А при трансформаторному підключенні по струму і трансформаторному або безпосередньому підключенні по напрузі.

Лічильники електроенергії мають два інтерфейси зв"язку і призначені для роботи, як автономно, так і в складі автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії ( АСКОЕ ) і в складі автоматизованих систем диспетчерського управління ( АСДУ ).

Лічильники електроенергії призначені для роботи в закритих приміщеннях з діапазоном робочих температур від мінус 40 до плюс 60 ` С.

У модельний ряд лічильників електроенергії входять:.

* Двонаправлені електролічильники, для обліку активної і реактивної електроенергії прямого і зворотного напрямку ( чотири канали обліку) на лініях з потоком енергії в двох напрямках;.

* Односпрямовані електролічильники, для обліку тільки активної електроенергії незалежно від напрямку струму в кожній фазі мережі (один канал обліку по модулю ) на лініях з потоком енергії в одному напрямку;.

* Комбіновані електролічильники, для обліку активної енергії незалежно від напрямку струму в кожній фазі мережі (облік по модулю ) і реактивної електроенергії прямого і зворотного напрямку ( три канали обліку) на лініях з потоком енергії в одному напрямку.

Двонаправлені і комбіновані електролічильники можуть конфігуруватися для роботи в однонаправленому режимі ( без урахування напрямку струму в кожній фазі мережі, три канали обліку) і враховувати:.

* Активну електроенергію прямого і зворотного напрямку , як активну електроенергію прямого напрямку (облік по модулю) ;.

* Реактивну електроенергію першого і третього квадранта , як реактивну електроенергію прямого напряму ( індуктивна навантаження) ;.

* Реактивну електроенергію четвертого і другого квадранта, як реактивну електроенергію зворотного напрямку ( ємнісна навантаження).


Технічні особливості

* Цифрова обробка сигналів.

* Розширений діапазон по напрузі 3 u0026#215; (57,7-115)/(100-200) або 3 u0026#215; (120-230)/(208-400) В.

* Поліпшені показники надійності. Відсутні електролітичні конденсатори.

* Резервне живлення від джерела змінного або постійного струму напругою від 100 до 265 В.

* Два незалежних равнопріорітетних каналу зв"язку: RS -485 і оптичний інтерфейс ( ГОСТ Р МЕК 61107-2001 ).

* ModBus - подібний, СЕТ- 4ТМ. 02- сумісний протокол обміну з можливістю розширеній адресації.

* Чотири конфігурованих ізольованих випробувальних виходу.

* Два конфігурованих цифрових входів.

* Вбудований годинник реального часу.

Додаткова інформація

Ведение архивов тарифицированной учтенной электроэнергии и не тарифицированной электроэнергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе (активной, реактивной прямого и обратного направления в зависимости от варианта исполнения):

* всего от сброса (нарастающий итог);
* за текущие и предыдущие календарные сутки;
* на начало текущих и предыдущих календарных суток;
* за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев;
* на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих календарных месяцев;
* за текущий и предыдущий календарный год;
* на начало текущего и предыдущего календарного года.


Тарификатор:

* четыре тарифа (Т1-Т4),
* четыре типа дня (будни, суббота, воскресение, праздник),
* двенадцать сезонов (на каждый месяц года),
* дискрет тарифной зоны составляет 10 минут, чередование тарифных зон в сутках до 144;
* используется расписание праздничных дней и список перенесенных дней.


Ведение двух независимых массивов профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) для двунаправленных электросчетчиков и одного массива для однонаправленных и комбинированных электросчетчиков (в том числе и с учетом потерь):

* время интегрирования от 1 до 60 минут (без учета потерь);
* время интегрирования от 1 до 30 минут (с учетом потерь);
* глубина хранения каждого массива 113 суток при времени интегрирования 30 минут.


Фиксация утренних и вечерних максимумов мощность по каждому массиву профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) с использованием двенадцатисезонного расписания максимумов:

* интервальных максимумов (в интервале времени между сбросами);
* месячных максимумов (за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев).


Измерение параметров электрической сети и вспомогательных параметров:

* активной, реактивной и полной мощности;
* активной и реактивной мощности потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе;
* фазных и межфазных напряжений;
* тока;
* коэффициента мощности;
* частоты сети;
* текущего времени, даты и температуры.


Измерение параметров качества электроэнергии:

* установившееся отклонение фазных или межфазных напряжений и частоты по
ГОСТ 13109-97;
* автоматический контроль и регистрация выхода параметров сети за установленные пределы.


Счетчики электроэнергии имеют четыре независимых испытательных выхода. Каждый выход может конфигурироваться для формирования:

* импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, в том числе и с учетом потерь);
* сигнала превышения установленного порога мощности;
* сигнала телеуправления.


Счетчики электроэнергии имеют два цифровых входа, каждый из которых может конфигурироваться:

* как вход для управления режимами телеметрии (А или В, только вход 1) от внешнего напряжения;
* как счетный вход для счета импульсов от внешних датчиков по переднему, заднему или обоим фронтам с фиксацией в архивах (аналогично архивам учтенной энергии);
* как вход телесигнализации с ведением журнала измененного состояния входа.


Счетчики электроэнергии ведут журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.
Счетчики электроэнергии позволяют производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи: RS-485 и оптический порт.Украина, г. Харьков,
ул. Краснооктябрьская, 27
Телефон/факс: 8 (057) 763-20-86, тел.: 8 (093) 398-22-16, 8(057)759-48-62
Эл. почта: mail@foxhaund.org
Настройтесь на результат
© 2010 - 2012 Foxhaund